UMK
CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH
im. Juliusza Pawła Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
e-mail: cbn@umk.pl
CBN
Juliusz P. Schauder
Juliusz P. Schauder
Archiwum TMNA
Ostatni numer TMNA
PL EN
Historia

Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera powstało w 1991 roku przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Inicjatorem powstania oraz pierwszym kierownikiem Centrum był prof. Andrzej Granas. W latach 1995-2012 funkcję tę sprawował prof. Lech Górniewicz, a od 2012 kierownikiem Centrum został prof. Wojciech Kryszewski.

W 1993 roku Centrum we współpracy z American Mathematical Society rozpoczęło wydawanie czasopisma Topological Methods in Nonlinear Analysis. Pomysłodawcami i twórcami czasopisma byli prof. Kazimierz Gęba, prof. Lech Górniewicz i prof. Andrzej Granas.

Obecnym Redaktorem Naczelnym jest prof. Jean Mawhin (Belgia), funkcję Managing Editora pełni prof. Wojciech Kryszewski. Wydawane są dwa tomy rocznie. Każdy tom składa się z dwóch zeszytów. Obecnie jest to jedno z czołowych czasopism w analizie nieliniowej o zasięgu światowym.

W roku 1995 Centrum rozpoczęło wydawanie serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis. Głównym celem tego wydawnictwa jest popularyzacja analizy nieliniowej i jej zastosowań w środowisku naukowym.

O Juliuszu P. Schauderze.