UMK
CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH
im. Juliusza Pawła Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
e-mail: cbn@umk.pl
CBN
Juliusz P. Schauder
Juliusz P. Schauder
Archiwum TMNA
Ostatni numer TMNA
PL EN
Medal im. J. P. Schaudera

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera ustanowiło nagrodę imienia Juliusza Pawła Schaudera. Nagroda, w formie medalu z brązu, przyznawana jest matematykom przez międzynarodowe jury, powołane przez Radę Naukową Centrum, za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój analizy nieliniowej i jej zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem metod topologicznych. Zgłaszać kandydatów mogą pojedyncze osoby, grupy matematyków, instytucje lub towarzystwa matematyczne z całego świata.

Dotychczas Medalem uhonorowani zostali:

2012 - Jean Mawhin

2014 - Paul Rabinowitz

2017 - Edward Norman Dancer


Ogłoszona została czwarta edycja konkursu o Medal Juliusza P. Schaudera.
Zgłoszenie kandydata powinno składać się z listu przewodniego i opisu osiągnięć naukowych kandydata. Zgłoszenia powinny być przesyłane na adres Centrum:

Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Ważne daty:

  1. 31.12.2019 r. - Zakończenie zgłaszania kandydatów.
  2. 31.05.2020 r. - Ogłoszenie o wynikach konkursu.