UMK
CENTRUM BADAŃ NIELINIOWYCH
im. Juliusza Pawła Schaudera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
e-mail: cbn@umk.pl
CBN
Juliusz P. Schauder
Juliusz P. Schauder
Archiwum TMNA
Ostatni numer TMNA
PL EN
Seria wydawnicza - Lecture Notes in Nonlinear Analysis (LNNA)

ISSN 2082-4335

Zespół redakcyjny serii LNNA:

  • Dariusz Bugajewski
  • Gennaro Infante
  • Wojciech Kryszewski
  • Wacław Marzantowicz

Cel i zakres

Celem serii jest publikowanie wykładów i monografii z zakresu szeroko rozumianej analizy nieliniowej oraz jej zastosowań. Interesujące rozprawy doktorskie oraz habilitacyjne z tego zakresu mogą byó również przedkladane.

Przedłożenie

Autorzy są proszeni o przesłanie stosownego pliku pdf do Dariusza Bugajewskiego na adres: ddbb@amu.edu.pl.
Rękopisy powinny być przygotowane w języku angielskim. Wszystkie przedłożone rękopisy będą recenzowane.

Tytuły opublikowanych zeszytów

kontakt: Zainteresowanych nabyciem wybranych tomów LNNA prosimy o kontakt z biurem redakcji: tmna@ncu.pl.